Paddock.gr
Συμβεβλημένο Συνεργείο και Έκθεση της Yamaha Motors
210 5818899
Λ. Αθηνών 181, Χαϊδάρι, 12461
ΔΕΥ έως ΠΑΡ: 09:00 - 20:00
210 5818899
Λ. Αθηνών 181, Χαϊδάρι, 12461
ΔΕΥ έως ΠΑΡ: 09:00 - 20:00
Όροι Χρήσης
Όροι Χρήσης
Όροι Χρήσης
Η ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε (εφεξής η Εταιρία) προσφέρει τις υπηρεσίες του ιστοτόπου paddock.gr σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης τους οποίους ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους.
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μέσω του ιστοτόπου paddock.gr οι επισκέπτες αυτού ενημερώνονται για τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες της Εταιρίας ενώ συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας μπορούν να επικοινωνήσουν με αυτήν.
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Ο ιστοτόπος paddock.gr μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο ιστοτόπος paddock.gr για το περιεχόμενό τους και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου που εφαρμόζουν, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί. Επίσης ο ιστοτόπος δεν δεσμεύεται για την ορθότητά τους ούτε κάνει οποιαδήποτε δέσμευση για την ποιότητα ή την εγκυρότητα αυτών, ούτε και είναι απαραίτητα σύμφωνος ή αποδέχεται μέρος αυτών.
3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ Το περιεχόμενο του ιστότοπου paddock.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στον ιστότοπο ανήκουν στην Εταιρία ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Οι χρήστες του ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να καταχωρούν, να αλλάζουν, να διανέμουν, να αναπαράγουν με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα ή προϊόντα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που ανήκουν σε τρίτους χωρίς να έχουν εξασφαλίσει προηγούμενη γραπτή συναίνεση του κατόχου αυτών των δικαιωμάτων. Χωρίς να αναιρούνται ή να περιορίζονται τα προηγούμενα εάν κάποιος πιστεύει ότι κάποιο έργο του αντιγράφεται ή καταχωρείται στον ιστότοπο με τρόπο που να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρακαλείται να αποστείλει γραπτή ειδοποίηση στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@paddock.gr. Αποκτώντας πρόσβαση στον ιστότοπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω όρους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
4. ΒΛΑΒΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ο χρήστης του ιστοτόπου paddock.gr ευθύνεται απέναντι στον ιστότοπο και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του ιστοτόπου καθώς και από την χρήση εκ μέρους του της υπηρεσίας του ιστοτόπου με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους.
5. ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο ιστότοπος paddock.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο ιστότοπος paddock.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης του ιστοτόπου κατά την χρήση της υπηρεσίας στην χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Ειδικότερα ο ιστότοπος σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά, άμεσων η έμμεσων, ειδικών, τυχαίων η παρεπιμπτουσών ζημιών, θετικών η αποθετικών, εξόδων που προκύπτουν από την χρήση των υπηρεσιών του ή από αδυναμία χρήσης αυτών από οποιοδήποτε πρόσωπο ή αναφορικά με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση ή διακοπή λειτουργίας ή εκπομπής, αδυναμία ή βλάβη τεχνικών συστημάτων, αδυναμίες ή βλάβες του εξοπλισμού του χρήστη, αδυναμίες ή βλάβες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ακόμη και αν οι εκπρόσωποι της υπηρεσίας έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα ανάλογων ζημιών, απωλειών η εξόδων. Ο ιστότοπος συνεργάζεται με άλλους ιστοτόπους για την παροχή στους χρήστες του εξειδικευμένου περιεχομένου το οποίο εμφανίζεται σε διάφορες σελίδες του αυτούσιο όπως ακριβώς λαμβάνεται από τον παροχέα του (συνεργαζόμενο ιστότοπο ή εταιρεία) χωρίς έλεγχο και επεξεργασία. Η ευθύνη για την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων με οποιονδήποτε τρόπο και αν εμφανίζονται ανήκει αποκλειστικά στους ιστοτόπους/εταιρείες που το παρέχουν. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτές εμφανίζονται δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. Περαιτέρω ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι επισκεπτόμενος τις σελίδες και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του ιστοτόπου είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παραπλανητικό, παράνομο κλπ. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο ιστότοπος για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες του λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους. Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες και τις υπηρεσίες του ιστοτόπου με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.
7. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ο ιστότοπος paddock.gr δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Λόγω τεχνικών συνθηκών τις οποίες δεν επηρεάζει ο ιστότοπος μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μίας προσωρινής διακοπής των υπηρεσιών. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση μέτρων συντήρησης και επικαιροποίησης. Μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών δεν αποτελεί ελάττωμα. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρηστής εξαιτίας της χρήσης ή/και της μη διαθεσιμότητας της χρήσης των υπηρεσιών. Επίσης ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενος ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή άλλα επιζήμια συστατικά.
8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Οι ανωτέρω όροι χρήσης του ιστότοπου paddock.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει η χώρα. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστοτόπου paddock.gr και του χρήστη των υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστοτόπου.